Vadovui, turite subūręs puikią komandą, lanksčiai reaguojančią į kliento poreikius ir užgaidas.
Vyrų pasaulėžiūra puiki, stebėdama darbus džiaugiausi bendravimu.
Ypatingai atkreipiau dėmesį į Karolį, jis tiesiog savo vietoje, kaip žuvis vandenyje.
Šiuo metu darbas atliktas puikiai.
Na, o koks rezultatas laike, matysime. Į šią mano repliką labai gražiai buvo paaiškinta, kad gali pasirodyti silpnos proceso vietos, kurias vyrai atitaisys be jokių klausimų.
Tai irgi nuteikė maloniai.
Dėkoju